Home – 04 Sáng tạo?

  

04 Sáng tạo?

“Creativity is just connecting things” – Steve Jobs

“Sáng tạo chỉ là kết nối” – Steve Jobs

Và với chúng tôi, đưa ra những giải pháp là một công việc đầy sáng tạo. Chúng tôi kết nối những giải pháp cũ, rất cũ. Một vài trong số chúng đã tồn tại từ khá lâu rồi, trước cả khi có sự ra đời của chiếc màn hình điện thoại, máy
tính, tablet bạn đang nhìn vào đấy, giấy chẳng hạn. Và một vài giải pháp mới tinh, thậm chí bạn sẽ nghe tới nó lần đầu, và vì lần đầu nên kể ra ở đây nó sẽ thành lần thứ 2 mất.