03Những điểm Chạm

Lựa chọn ra những "điểm kết nối" để giải quyết các bài toán của khách hàng là cách chúng tôi tạo ra những giải pháp.  

<span class="number">03</span>Những điểm Chạm
 • Thiết kế

  UX/UI design

  Graphic design

 • Tương tác

  e-commerce

  Landing page

  Business website

 • Nội dung

  UX writing

  Social media content

 • Công nghệ

  Lựa chọn

  Xây dựng ứng dụng trên các thiết bị

 • Thiết bị

  Hệ thống quản trị khách hàng

  Hệ thống tổng đài